Odblaskowa Szkoła w Zakopanem

Zespół Szkół STO
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane

Społeczna Szkoła Podstawowa im. Josepha Conrada STO w Zakopanem zakończyła udział w IX edycji Małopolskiego Konkursu Odblaskowa Szkoła.

W ramach promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym wszyscy uczniowie szkoły zostali wyposażeni w odblaski, a w ramach Odblaskowego Tygodnia uczestniczyli
w różnorodnych działaniach. Należały do nich m.in. szkolne konkursy: plastyczny (indywidualny) i wiedzy o ruchu drogowym (drużynowy).

Tematyka bezpieczeństwa na drodze była także poruszana na zajęciach rozwijających: muzycznych (nauka piosenki „W drodze do szkoły”), plastyczno-przyrodniczych (wykonanie makiety ruchu drogowego, dzięki której wszystkie dzieci bawiąc się, ćwiczą jednocześnie bezpieczne zachowania na drodze) i językowych (stworzenie przez uczniów gry, która wymagała podstawowej znajomości zarówno zasad ruchu drogowego, jak i odpowiedniego słownictwa angielskiego i niemieckiego). Podczas zajęć komputerowych uczniowie wykonali natomiast projekt pt. „Mój wymarzony odblask”, ćwicząc jednocześnie umiejętność pracy w programie Paint.

Przy okazji takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć spotkań z policjantami. O bezpieczeństwie uczniowie rozmawiali także z wychowawcą. Podczas lekcji w klasie VIII powstała petycja, którą uczniowie złożyli na ręce Agnieszki Nowak-Gąsienicy, Wiceburmistrz Miasta Zakopane. Z kolei reprezentacja klasy II spotkała się z uczestniczkami zajęć Uniwersytetu III Wieku. Podczas spotkania uczniowie wygłosili mini-wykład dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym i opowiedzieli o zasadach poruszania się po drodze oraz o zaletach odblasków. Pokazali też widzom znaki drogowe dotyczące pieszych.

Jedną z atrakcji Odblaskowego Tygodnia była wizyta jednej z babć, która przeczytała uczniom interesujące opowiadanie. Zostały w nim przedstawione sytuacje związane z ulicą, ruchem drogowym, sygnalizacją świetlną. Zadaniem dzieci było uważne słuchanie i „porządkowanie” treści opowiadania, przy wykorzystaniu dużej liczby obrazków.