X Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Rejtana 7
42-200 Częstochowa

Termin: 7 kwietnia 2017 r.
Miejsce: siedziba szkoły

Organizator: Społeczne Gimnazjum nr 2 im. Zbigniewa Herberta STO
ul. Rejtana 7, 42-200 Częstochowa
tel. 34 363-11-39
email: sloczest@bigduo.pl

Zasięg powiatowy


Konkurs jest adresowany do uczniów V i VI klas szkół podstawowych i ma służyć zarówno popularyzacji nauczania języka angielskiego, jak i promocji naszej szkoły, w której realizowane są autorskie programy nauczania dwujęzycznego (biologia i fizyka z elementami j. angielskiego – Science through English), a także prowadzone są zajęcia przygotowujące do egzaminu FCE we współpracy z instytutem British Council.

Konkurs sprawdza różnorodne kompetencje językowe: pisanie, czytanie, mówienie i rozumienie ze słuchu.

Chcielibyśmy, aby tegoroczna – jubileuszowa – edycja miała szczególny charakter: większy zasięg oraz uroczystą oprawę.

Pragniemy zaprosić do udziału w konkursie także uczniów spoza naszego miasta; dzięki zaprojektowaniu i wydrukowaniu wielkoformatowych plakatów łatwiej byłoby nam zatem dotrzeć  do większej liczby odbiorców, a ponadto – promować w środowisku oświatowym osiągnięcia naszej szkoły oraz sprawdzone rozwiązania edukacyjne, szczególnie w zakresie nauczania języków obcych.