XV Regionalny Konkurs Ortograficzny „Zdobywamy Puchar Królewny Ortografki"

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego STO
ul. Brzeźnicka 59
42-215 Częstochowa

Termin: 14 grudnia 2017 r.
Miejsce: ZSS nr 1 STO

Organizator: Zespół Szkół Społecznych STO
ul. Brzeźnicka 4459, 42-200 Częstochowa
tel. 34 322-01-39
e-mail:  

Zasięg regionalny


Regionalny Konkurs „Zdobywamy Puchar Królewny Ortografki" odbędzie się w naszej szkole po raz 15. Niezmiennie cieszy się prestiżem i popularnością w regionie. Materiały konkursowe promują zarówno szkołę, jak i stowarzyszenie. Konkurs jest objęty patronatem Dyrektora częstochowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Piętnasta, jubileuszowa, edycja Regionalnego Konkursu Ortograficznego o Puchar Królewny Ortografki odbyła się 14.12.2017 w Zespole Szkól Społecznych nr 1 w Częstochowie. W styczniu 2018 miała miejsce uroczysta gala rozdania nagród.

Konkurs przeznaczony był dla dwóch grup wiekowych (klasy 2-3 i klasy 4-6 szkoły podstawowej). Do rywalizacji przystąpiło 12 szkół z regionu częstochowskiego, każda z trzyosobową reprezentacją z każdej grupy wiekowej.

Regulamin konkursu wraz ze wzorem karty zgłoszenia znajdował się na stronie organizatora konkursu: www.dobraszkola.edu.pl. Zaproszenia na konkurs zostały rozesłane drogą elektroniczną. Konkurs odbył się w siedzibie Zespole Szkół Społecznych nr 1 przy ul. Brzeźnickiej 59 w Częstochowie.

Patronem imprezy było Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

Zadaniem uczniów z każdej kategorii wiekowej było indywidualne rozwiązanie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii i interpunkcji, a następnie napisanie dyktanda dyktowanego przez nauczyciela.

Testy – arkusze konkursowe stanowiły zbiór zadań ortograficznych i interpunkcyjnych. Każdy test opatrzony był nazwą i logo szkoły oraz nazwą i logo Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Logo STO wyeksponowane było również na panelach informacyjnych.

Po zakończonym konkursie każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom, a w czasie rozwiązywania testu miał na swojej ławce przygotowany poczęstunek w postaci soku i batonika. Serwis kawowy przewidziano również dla czekających na uczniów nauczycieli i opiekunów. Dla każdego z przygotowujących do konkursu nauczycieli (zgodnie z przesłaną kartą zgłoszenia) zostały wydrukowane podziękowania.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone w formie elektronicznej na stronie organizatora konkursu www.dobraszkola.edu.pl.

Podczas gali rozdania nagród laureaci otrzymali imienne puchary, a wyróżnieni uczniowie nagrody książkowe.

Z uwagi na niezmiennie szerokie zainteresowanie konkursem ortograficznym w regionie częstochowskim planowane są następne edycje konkursu.

Agnieszka Preficz