Darłowo: Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

Uczniowie Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO w Darłowie 26 listopada uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych przez trenera - psychologa firmy Dialog Centrum Edukacji i Profilaktyki z Krakowa, panią Aleksandrę Rybus.

Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej pracowali nad tematem "Wulgaryzmy - nie tylko pięścią stosujesz przemoc", zaś gimnazjaliści pracowali nad tematem "Uzależnienia-fakty i mity." Trenerka w trakcie zajęć starała się uświadomić uczniom jakie zagrożenia wynikają z zachowań przemocowych. Podkreślała także konieczność dbania o estetykę słowa i kulturę bycia. Gimnazjaliści podnieśli poziom  wiedzy dotyczącej konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz mechanizmu uzależnienia od tych substancji.

W trakcie zajęć uczniowie korzystali z multimedialnego przekazu i mieli okazję do zajęć ruchowych i pracach w grupach. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w rozwiązywaniu postawionych problemów, a wiedzę zdobytą wspólnie z trenerem zastosują… na pewno w swoim postępowaniu.