Darłowo: Ślubowanie pierwszych klas

Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

29 października 2014 r. odbyła się ta najważniejsza uroczystość dla pierwszoklasistów. Tego dnia uroczysty akt ślubowania i pasowania na ucznia naszej szkoły wypowiedziały dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz młodzież z klasy pierwszej gimnazjum. W uroczystości wzięli udział także zaproszeni goście m.in. starosta sławieński Wojciech Wiśniowski, Przyjaciel Szkoły o. Czesław, dyrektor ZSS Joanna Tarkowska, przedstawiciele Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 238, dyrektorzy i nauczyciele z zaprzyjaźnionych przedszkoli, rodzice uczniów oraz zaproszeni uczniowie starszych klas.

Po uroczystym odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły nastąpił uroczysty akt ślubowania i pasowania na ucznia naszej szkoły. Dzieci z klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz młodzież z klasy pierwszej gimnazjum wypowiedziały tekst ślubowania:

„My uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum Ślubujemy

1. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i w życiu szkoły
2. Rozwijać swe możliwości intelektualne i zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce
3. Dbać o pozytywny wizerunek swej szkoły i godnie ją reprezentować
4. Szanować jej tradycje i kultywować je
5. Przestrzegać zasad i norm zachowania godnego ucznia naszej szkoły
6. Z szacunkiem i kulturą zwracać się do nauczycieli, pracowników obsługi szkoły oraz do koleżanek i kolegów
7. Dbać o wspólne mienie, porządek i bezpieczeństwo w szkole
 
8. Być chlubą rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego” 

Uczniowie kolejno przekraczając „symboliczną bramę do wiedzy” podchodzili do Pani Dyrektor, która ubrana w czarną, adwokacką togę dokonała aktu pasowania na ucznia. Każda klasa zaprezentowała swój artystyczny program, starsi i młodsi nie tylko recytowali, ale również śpiewali porywając do śpiewu publiczność. Cała uroczystość odbyła się na pięknie udekorowanej przez rodziców sali gimnastycznej. Na zakończenie gwiazdy tego dnia, czyli uczniowie klas pierwszych udali się do klas na poczęstunek. Słodkości i prezentów było bez liku, ale zgodnie z powiedzeniem „przyjemności należy dozować”, będą osładzać gorycz nauki jeszcze przez kilka dni zjadając słodkie prezenty.

Serdecznie dziękujemy rodzicom klasy pierwszej szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum, za pomoc w organizacji tej pięknej uroczystości.