Darłowo: Finał Budżetu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017

Zespół Szkół Społecznych im. Lotników Morskich STO
ul. Zwycięstwa 1
76-153 Darłowo

W zeszłym tygodniu doszło do zainstalowania zwycięskich projektów Budżetu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017 w ZSS im.Lotników Morskich STO wDarłowie!

Ale zacznijmy od początku…. Mając na celu rozbudzanie i rozwijanie samorządnościi kompetencji obywatelskiej wśród uczniów naszej szkoły, Zarząd SKT nr 238 postanowiłzaproponować społeczności uczniowskiej możliwość urozmaicenia wyposażenia sal w sprzętzaspakajający ich potrzeby czy urozmaicający ich czas spędzany w szkole. Uczniowie moglizgłaszać swoje propozycje, których koszt nie przekraczał kwoty 1000 złotych. Projektymusiały spełniać kilka warunków, m.in. zawierać zasadność zakupu oraz służyć całejspołeczności szkolnej. Do składania pomysłów uczniowie mieli przygotowany specjalny„Formularz zgłoszeniowy”, który był do uzyskania w sekretariacie lub do pobrania ze stronyinternetowej szkoły. Następnie, po weryfikacji uczniowskich propozycji przez KomisjęBudżetową, rozpoczęto przygotowania do głosowania. Opracowano karty, na którychznajdowały się na tytuły projektów, które przeszły pomyślnie weryfikację oraz regulaminokreślający warunki głosowania. Każdy uczeń mógł zakreślić maksymalnie 3 projekty, którew jego ocenie były najlepsze i najkorzystniejsze dla ogółu. Głosowanie było poprzedzonekampanią promującą poszczególne propozycje.

Zwycięskimi projektami zostały pomysły zgłoszone przez uczniów klas II i V szkołypodstawowej i klasy II gimnazjum wraz z wychowawcami. Zakupiono:

- Bum Bum Rurki – zestaw 41 rurek do grania melodii muzycznych
- stół do gry „Piłkarzyki”
- zestaw 20 kostek świetlicowych (siedzisk)

Udział uczniów w Budżecie Uczniowskim okazał się wspaniałą lekcją rozwijaniaobywatelskiej postawy wśród młodego pokolenia. Poprzez bezpośrednie pokazanie jakkażdy ma wpływ na podejmowane działania, związane z przeznaczeniem części budżetuszkoły na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez uczniów, sami doświadczyli w jakisposób mogą zrobić coś pożytecznego dla siebie i kolegów. Nauczyli się również „załatwiać”sprawy formalne związane z wypełnianym formularza zgłoszeniowego, organizacją iprzeprowadzeniem demokratycznego głosowania. Był to atrakcyjny i korzystny dla uczniówsposób na zwiększenie zaangażowania społecznego, rozwijania kreatywności i sprawnościorganizacyjnej.

J. Komorowska