STO-wskie Powroty: Joanna Gappa

Zespół Szkół Społecznych STO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
ul. Jana III Sobieskiego 7 A
77-300 Człuchów

Skończyła SLO w Człuchowie, wysłała tam syna i już dziś wie, że to właśnie  w człuchowskim „społeczniaku” będzie się uczyć jej córka. O swoich doświadczeniach  z STO opowiada Joanna Gappa

Jak wspomina Pani swoje szkolne lata w STO?
  

Moje szkolne lata w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie wspominam  bardzo dobrze. Był to z jednej strony czas nauki i rozwijania zainteresowań, z drugiej zaś czas nawiązywania wielu cennych przyjaźni.  Człuchowski „społeczniak” wspominam z wielką nostalgią z uwagi na panujące tam koleżeńskie relacje między uczniami różnych roczników, a także wspaniałe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami. W moje wspomnienie o szkole wpisał się również ówczesny założyciel i dyrektor tej szkoły, pan Witold Kołodziejczyk. Byłam drugim rocznikiem przyjętym w poczet uczniów szkoły. Pamiętam aktywne zaangażowanie pana Witolda w tworzenie i rozwijanie placówki, jak również niespożytą wiarę w młodzież i ciągłe inwestowanie w jej wszechstronną edukację, a także budowanie przyjacielskich relacji pomiędzy młodzieżą uczącą się wówczas w człuchowskim ,,społeczniaku”.  

Dlaczego podjęła Pani decyzję o zapisaniu dziecka do szkoły STO?  

Decyzja o zapisaniu mojego syna do szkoły STO wywodziła się głównie z moich osobistych bardzo dobrych doświadczeń z tej szkoły, jak również z informacji i relacji przekazanych przez rodziców dzieci, które uczą bądź uczyły się w SLO w Człuchowie.  

Czynnikiem decydującym o wyborze był wysoki poziom nauczania, przekładający się na zdobywane przez uczniów wysokie noty w konkursach. Duże znaczenie miała też stała i wysoce profesjonalna kadra nauczycielska, zaangażowana w edukację uczniów i kreowanie ich dalszych postaw życiowych. Wielu z obecnych nauczycieli tej szkoły uczyło również mnie, w związku z czym zapisując syna byłam pewna, że nauka mojego dziecka będzie przebiegała na wysokim poziomie, zwłaszcza jeśli chodzi o nauczanie języków obcych. Ponadto, w swoim wyborze kierowałam się możliwością rozwijania zainteresowań mojego dziecka i bardzo dobrymi relacjami panującymi w społeczności szkolnej. W tym względzie wzięłam przede wszystkim pod uwagę czynniki, w oparciu o które kształtuje się i wychowuje młodzież w STO, tj. w oparciu o równość, tolerancję wyrozumiałość, akceptację i wszechobecne partnerstwo.   

Czym Pani zdaniem wyróżnia się edukacja w szkołach STO?  

Edukację w szkołach STO wyróżnia przede wszystkim profesjonalizm i zaangażowanie kadry nauczycielskiej, która kieruje się zasadą ,,uczyć, aby nauczyć”, a nie zasadą ,,uczyć, aby uczyć”. STO cenię również za nieustanną wiarę w młodzież szkolną i inwestowanie w rozwój każdego ucznia.   

Jak Pani zdaniem zmieniła się szkoła STO?  

Uważam, że szkoła STO, do której uczęszcza mój syn, zmieniła się na lepsze. Obserwuję stały rozwój placówki, np. zakup nowych pomocy dydaktycznych. Ważne w życiu szkoły są również organizowane na wysokim poziomie uroczystości oficjalne, które integrują jej społeczność, jak również wspólne wyjazdy i zajęcia poza murami szkoły, dające możliwość dodatkowego rozwoju jej uczniom. Do człuchowskiego „społeczniaka” będzie z pewnością uczęszczać w przyszłości moja córka.