Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Młynowa 8
19-400 Olecko

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku zostało założone staraniem nauczycieli i rodziców zrzeszonych w Społecznym Towarzystwie Oświatowym w 1991 r. Działało przez 5 pierwszych lat. Po długiej przerwie zostało ponownie uruchomione w roku szkolnym 2010/11.

To szkoła pracująca według najlepszych programów i wzorów. Cała społeczność szkolna dąży do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia. Szkoła chce wyróżniać się spośród innych placówek tym, że angażuje we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Priorytetem są tu doskonała współpraca między nauczycielami i uczniami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania oraz wychowania.