Olecko: Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Młynowa 8
19-400 Olecko

Pamiętamy o tych, którzy odeszli...

Młodzież "społecznej" w Olecku odwiedziła grób śp. Anny Iwanowskiej,będącej dyrektorem naszej szkoły w latach 1999 - 2006 oraz zapaliła znicze przy pomniku Sybiraków - pomordowanym w sowieckich więzieniach, łagrach i Syberii.