Olecko: Licealistka ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Młynowa 8
19-400 Olecko

W Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. W zaszczytnym gronie wyróżnionych znalazła się uczennica Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO w Olecku, Milena Kasprzyk.

Stypendium Prezesa RM to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

Gratulujemy!