Lingwistyczny Konkurs z Języka Niemieckiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum dla uczniów województwa mazowieckiego

Społeczne Gimnazjum nr 4 im. Władysława Grabskiego STO
ul. Traktorzystów 16
02-495 Warszawa

Terminy: 
etap szkolny – 23.11.2017
etap II wojewódzki – 24.02.2018
etap III wojewódzki – 07.04.2018

Miejsce: Zespół Szkół STO, ul. Traktorzystów 16

Organizator: Zespół Szkół STO
ul. Traktorzystów 16, 02-495 Warszawa
e-mail organizatora: sekretariat@sto4.edu.pl, katarzyna_bodych@o2.pl
Tel. 22 478 35 84

Zasięg wojewódzki


Lingwistyczny Konkurs z Języka Niemieckiego ma na celu motywowanie uczniów do nauki języka niemieckiego oraz podnoszenie jakości jego nauczania, rozwijanie wrażliwości na inne kultury poprzez kształtowanie postaw tolerancji wobec języka obcego, kształtowanie świadomości uczniów na temat wartości i zalet znajomości język niemieckiego w dzisiejszym świecie oraz integrację uczniów różnych szkół województwa mazowieckiego.

Dzięki konkursowi uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę nie tylko w zakresie struktur leksykalno – gramatycznych języka niemieckiego, lecz również w zakresie wiedzy geograficznej i historycznej krajów niemieckiego obszaru językowego, ponieważ zadania konkursowe przewidują pytania z obszaru kulturowego. Uczniowie nabierają świadomości językowej, uczą się korzystania z różnych źródeł, przygotowując się do zadań konkursowych.

Przedsięwzięcia skierowane jest do uczniów szkoły podstawowej – klasa VI i VII oraz młodzieży gimnazjalnej ze szkół województwa mazowieckiego. Organizator przewiduje udział około 1000 uczniów w etapie 1, którzy piszą test pod opieką nauczycieli w swoich szkołach, w etapie 2 około 150 uczniów, którzy piszą test w szkole organizatora pod opieką specjalnie wyznaczonych komisji oraz w etapie 3 około 50 uczniów, którzy piszą test również w szkole organizatora pod opieką komisji nauczycielskich.