Spoleczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Społeczna Szkola Podstawowa nr 2 STO w Białymstoku powstała w 1990 roku. Szkoła wraz ze Społecznym Gimnazjum nr 2 tworzy Zespół Szkół Społecznych STO. 

Szkoła opiera swoje działania na zgodnym współistnieniu i ścisłej współpracy nauczycieli, uczniów i rodziców oraz kieruje się takimi wartościami jak: miłość, mądrość i wolność. Oferuje uczniom wysoki poziom nauczania, które przebiega w atmosferze bezpieczeństwa, tolerancji i wzajemnej życzliwości.

Szkoła stwarza uczniom możliwość rozwijania ich zdolności i zainteresowań poprzez szeroką gamę kół zainteresowań. Tradycją placówki są Zielone Szkoły i wyjazdy edukacyjne, które sprzyjają integracji środowiska szkolnego i realizacji założonych celów dydaktyczno-wychowawczych.