Białystok: Dzień Babci i Dziadka w SSP nr 2 STO

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Dzień Babci i Dziadka należą do najpiękniejszych dni w roku. W tym czasie Babcie i Dziadkowie obdarzani są szczególnymi dowodami miłości przez swoich wnuków.

16 stycznia 2014 r. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, przygotowana przez uczniów i nauczycieli klas 0–III Zespołu Szkół Społecznych nr 2 STO w Białymstoku. Spotkanie było zrealizowane w ramach projektu „Śladami przeszłości ku przyszłości”, pod hasłem „Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała”, jako innowacja pedagogiczna STO.

Zaproszone babcie oraz dziadkowie licznie przybyli na uroczystość, aby podziwiać występy swoich wnucząt. Wspaniała publiczność ze wzruszeniem oglądała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki, które pięknie recytowały wiersze, radośnie śpiewały piosenki, a nawet tańczyły. Niespodzianką był krótki koncert kolęd, przygotowany przez zespół wokalno-muzyczny BELCANTO, działający przy Klubie Jubilat w Białymstoku. Na koniec spotkania dzieci wręczyły kochanym babciom i dziadkom laurki. Nie zabrakło także  uścisków i buziaków. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem..

Podczas spotkania, wszyscy zgromadzeni zostali także poinformowani o głównych założeniach i kolejnych zadaniach projektu.

Zaproszeni goście opuszczali nas z wielkimi uśmiechami na twarzach i serdecznymi podziękowaniami. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy dużo zdrowia oraz samych pięknych chwil w życiu.

Społeczność szkolna