35,9/40 pkt – świetny wynik uczniów klasy szóstej SSP nr 2 STO w Białymstoku

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Narewska 13
15-840 Białystok

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że uczniowie klasy szóstej SSP nr 2 STO w Białymstoku uzyskali bardzo wysoki wynik sprawdzianu organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Nasi szóstoklasiści zdobyli średnio 35,9 punktów, stanin 9, najwyższy w którym znalazło się tylko 3,7% wszystkich szkół w Polsce (dla porównania średnia punktów dla miast województwa podlaskiego powyżej 100 tysięcy mieszkańców to 27,9 pkt, średnia ogólnopolska wyniosła 25,82 pkt). Jest to najwyższy wynik tego egzaminu w naszej szkole w ostatnich pięciu latach. Serdecznie gratulujemy uczniom, i nauczycielom, rodzicom dziękujemy zaś za wkład pracy włożony w przygotowanie dzieci do sprawdzianu.

Andrzej Kryszeń,
Dyrektor SSP 2 STO