Niepubliczne Przedszkole STO

Niepubliczne Przedszkole STO
ul. Wyspiańskiego 11 A
06-400 Ciechanów

Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego powstało we wrześniu 2012 roku. Mieści się w budynku szkół prowadzonych przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Ciechanowie.

W przedszkolu prowadzona jest jedna grupa dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. W roku szkolnym 2013/2014 pszedszkole korzysta z programu wychowania przedszkolnego: "Od przedszkolaka do pierwszaka" autorstwa Ireny Brody. Program ten otrzymał wyróżnienie w 2009 roku w konkursie organizowanym przez CODN i MEN. Program ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi.

Dla twórczej zabawy z przedszkolakami wprowadzony został pakiet "Tropiciele – roczne przygotowanie przedszkolne". Każdy przedszkolak to mały tropiciel gotowy do odkrywania świata i uczenia się, dociekliwy i coraz bardziej samodzielny, „Tropiciele” zachęcają dzieci do działania i eksperymentowania, uwzględniając ich potrzebę ruchu i zabawy.