„Profesor Wnuczek” w Bytomiu

Gimnazjum STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

W Zespole Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO w Bytomiu przy ul. Skrajnej 14a trwają zajęcia z obsługi komputera dla seniorów.

Projekt, którego celem jest przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu, zgromadził 14 bytomskich seniorów. Ich profesorami zostali: Sara, Aleksandra i Maksymilian – na co dzień uczniowie I klasy gimnazjum. Pod okiem doświadczonego opiekuna, pani Sandry Szymczyk-Szewców, uczą seniorów, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać z komputera i internetu.

Pierwsze zajęcia obejmowały takie zagadnienia, jak: higiena pracy przy komputerze, korzystanie z przeglądarki internetowej, wyszukiwanie wybranych haseł w wyszukiwarce Google. W ramach praktycznego wykorzystania nowych umiejętności seniorzy mieli za zadanie wyszukać kontakty do lekarzy okulistów w mieście Bytom. Ale to tylko początek. Przed nimi jeszcze m.in. zakładanie konta na Facebooku.

Seniorzy są niezwykle aktywni, chętnie proszą o pomoc uczniów i zadają pytania. Wykonywanie zadań daje im wiele radości i satysfakcji. Łącznie seniorzy biorą udział w 6 spotkaniach, po dwie godziny każde. Terminy zajęć to: 21, 23, 28, 30 września oraz 5 i 7 października.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Społeczne Towarzystwo Oświatowe, a sponsorem i współorganizatorem – firma Luxoft Poland.