Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschmeister” (dla uczniów gimnazjum)

Gimnazjum STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: Eliminacje 9 marca, finał w maju 2017 r.
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO, Bytom

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO,
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58, 695718928
email: gawenda@vp.pl

Zasięg rejonowy


W konkursie uczestniczą gimnazjaliści nie tylko bytomskich szkół, ale także uczniowie szkół z sąsiednich miast: Zabrza, Chorzowa, Rudy Śląskiej, Tarnowskich Gór i Piekar Śląskich. W finale uczniowie występują w dwuosobowych drużynach, reprezentacjach poszczególnych szkół. Klasyfikacja prowadzona jest w zestawieniu drużynowym i indywidualnym, tak też przyznawane są nagrody. Podczas konkursu uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie i drużynowo, przygotowują także określone scenki, projekty, które także są oceniane.

Zawodnicy mają za zadanie m.in. poprawnie rozwiązać zadanie z zakresu rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, wykazać się znajomością słownictwa oraz poziomem komunikacji językowej, poprawnie reagując na wylosowane zagadnienia komunikacyjne.