Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschmeister” 2018 (dla uczniów gimnazjum)

Gimnazjum STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: 11 maja 2018 r.
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO, Bytom

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO,
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58
email: gawenda@vp.pl

Zasięg rejonowy


Konurs drużynowy. Zawodnicy maja za zadanie m.in.: poprawnie rozwiązać zadania sprawdzające ich umiejętności językowe z zakresu rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, wykazać się znajomością słownictwa oraz poziomem komunikacji językowej, poprawnie reagując na wylosowane zagadnienia komunikacyjne.

Klasyfikacja prowadzona jest w zestawieniu drużynowym i indywidualnym, tak też przyznawane są nagrody.