Bytom: Jakub Pańczyk laureatem matematycznego konkursu przedmiotowego

Gimnazjum STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Jakub Pańczyk, uczeń klasy III gimnazjum, został laureatem przedmiotowego konkursu z matematyki! Współautorką sukcesu jest pani Antonina Kalarus, która pracowała z Jakubem już od szkoły podstawowej.

Warto dodać, że w związku z powyższym Kuba jest zwolniony z matematycznej części egzaminu gimnazjalnego, otrzymując maksymalną liczbę punktów.
 
5 kwietnia 2017 roku odbyła się uroczysta gala laureatów konkursów przedmiotowych delegatury bytomskiej. Nasz Kuba oraz pani Kalarus otrzymali tego dnia należne im dyplomy.  Podczas gali mogliśmy się przekonać, jak elitarne jest grono laureatów konkursu matematycznego - z delegatury bytomskiej było to dziewięć osób.