I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja ŚSTO

I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja ŚSTO
ul. Wesoła 52
25-353 Kielce

I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja powstało w 1999 roku i prowadzone jest przez Świętokrzyskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Gimnazjum wraz ze szkołą podstawową tworzy Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja w Kielcach.

W szkole realizowane są starannie dobrane programy nauczania i wychowania, zgodne z obowiązującym prawem oświatowym. Nauka odbywa się w niewielkich zespołach klasowych liczących do 20 osób, dzęki czemu w gimnazjum panuje przyjazna atmosfera sprzyjająca rozwojowi pasji i zainteresowań. Szkoła zapewnia bezpieczne, konsekwentne nauczanie i wychowanie, a także opiekę pedagogiczną i merytoryczną sprawowaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Uczniowie mogą również korzystać z szerokiej oferty kół przedmiotowych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, język polski, historia), a także zajęć sportowych (fitness, basen, siatkówka, piłka nożna, taniec, nordic walking, zimowe obozy narciarskie, tenis stołowy).