„Piszę do Pana...” – miejski konkurs literacki

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3
96-300 Żyrardów

Termin: listopad/grudzień 2021 r.  

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO
ul. Armii Krajowej 3, 96-300 Żyrardów
tel./faks 46 855-48-38
e-mail: sekretariat@stoz.pl

Zasięg miejski

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie.


Trzecia edycja konkursu literackiego pod hasłem „Piszę do Pana...”dla uczniów klas 4-6 żyrardowskich szkół podstawowych. Zadaniem uczniów będzie napisanie listu do najsłynniejszego żyrardowskiego literata o tym, jak żyje się we współczesnym Żyrardowie i jak wygląda dziś nasze miasto.


W zabytkowej żyrardowskiej Resursie podsumowano konkurs literacki pod hasłem „Piszę do Pana...”, zorganizowany przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Żyrardowa. To jedno z ostatnich wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów ”Roku Pawła Hulki – Laskowskiego”, który Rada Miasta Żyrardowa ogłosiła w styczniu 2021.

Zadaniem uczniów było napisanie listu do najsłynniejszego żyrardowskiego literata o tym, jak żyje się we współczesnym Żyrardowie i jak wygląda dziś nasze miasto. Tej trudnej sztuki podjęło się aż 18 uczniów żyrardowskich szkół.

Czytelnikami listów skierowanych do Pawła Hulki-Laskowskiego, a zarazem jurorami konkursu byli: wnuk pisarza - Piotr Dudkiewicz, jego małżonka – Anna Dudkiewicz, a także Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki-Laskowskiego STO w Żyrardowie, Teresa Sitarz. 

Najwyżej oceniono prace  Mai ze Szkoły Podstawowej nr 6  oraz  Natalii Dąbrowskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Pawła Hulki – Laskowskiego STO. Te prace zostaną opublikowane w lokalnych mediach.

Nagrodami II stopnia uhonorowano listy napisane przez Wiktorię, Oskara i Jana ze  Szkoły Podstawowej nr 2, Cezarego i Leny ze Szkoły Podstawowej nr 6, Wiktorii B ze Szkoły Podstawowej nr 7, Kaliny Knińskiej ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 STO. 

Doceniając wkład pracy wszystkich uczestników konkursu, autorów pozostałych prac nagrodzono wyróżnieniami.Podsumowując konkurs, jurorzy serdecznie podziękowali uczniom za moc wzruszeń, jakich doświadczyli czytając listy, a także za jedyną w swoim rodzaju możliwość spojrzenia na miasto oczami młodych żyrardowian. Wyrazy uznania popłynęły również w kierunku nauczycieli, którzy zechcieli zachęcić swoich uczniów do podjęcia ogromnego wyzwania dzisiejszych czasów – odręcznego napisania listu do ważnego bohatera naszej lokalnej ojczyzny.

 Teresa Sitarz