Przegląd Piosenki Europejskiej dla Przedszkolaków „Euromaluch”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Władysława IV 1
65-229 Zielona Góra

Termin: kwiecień 2017 r., Zielona Góra, WiMBP im. C.K. Norwida – Sala Dębowa
Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Zielona Góra


Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 STO
ul. Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra
tel. 68 321-29-60
email: ssp1sto@poczta.onet.pl

Zasięg lokalny


IV edycja przeglądu, od 2 lat organizowana wraz z Biblioteką Pana Kleksa w Zielonej Górze pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zielona Góra (I edycja zorganozowana tylko przez SSP nr 1 STO). W przeglądzie rokrocznie udział bierze około 100 przedszkolaków z miejskich przedszkoli i oddziałów zerowych zielonogórskich szkół.

Podczas przeglądu przedszkolaki prezentują swój program, który jest „oceniany” przez jury – każdy zespół, dziecko i opiekun przygotowujący grupę otrzymuje nagrody i dyplomy. Szkoła pozyskuje sponsorów-przyjaciół, którzy pomagają w przygotowaniu prezentów. Bardzo duże zaangażowanie wykazują rodzice uczniów, którzy przygotowują poczęstunek dla wszystkich uczestników.