„Z ekologią na Ty” 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: kwiecień 2019 r., Bytom
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58
e-mail: gawenda@vp.pl

Zasięg lokalny


Konkurs organizowany jest w naszej placówce po raz 11, adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół podstawowych na terenie Bytomia.

Uczniowie walczą w dwuosobowych zespołach (reprezentacje szkół) rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony środowiska. Od początku istnienia konkursu opiekę merytoryczną sprawują pracownicy Działu Przyrodniczego Muzeum Górnośląskiego, zaś patronat sprawuje Wydział Ekologii UM w Bytomiu.