„Z ekologią na Ty” 2018

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: 26 kwietnia 2018 r., Bytom 

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 695718928
e-mail: gawenda@vp.pl

Zasięg lokalny


Konkurs organizowany jest w naszej placówce po raz dziewiąty, adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół podstawowych na terenie Bytomia. Uczniowie walczą w trzyosobowych zespołach (reprezentacje szkół) rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony środowiska. Od początku istnienia konkursu opiekę merytoryczną sprawują pracownicy Działu Przyrodniczego Muzeum Górnośląskiego, zaś patronat sprawuje Wydział ekologii UM w Bytomiu.