Miejski Konkurs Ekologiczny – „Z ekologią na ty”

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: kwiecień 2015 r.
Miejsce: Centrum Działalności Podwodnej „Nurek”, Bytom

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO,
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58, 695718928
email:

Zasięg lokalny


Konkurs organizowany jest po raz siódmy. Adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół podstawowych na terenie Bytomia. Uczniowie walczą w trzyosobowych zespołach (reprezentacje szkół) rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony środowiska. Od początku istnienia konkursu opiekę merytoryczną sprawują pracownicy Działu Przyrodniczego Muzeum Górnośląskiego, zaś patronat sprawuje Wydział ekologii UM w Bytomiu.