Konkurs Języka Niemieckiego „Deutschmeister” 2019

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: maj 2019 r.
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO, Bytom

Organizator: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO,
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58
e-mail: gawenda@vp.pl

Zasięg lokalny


Konkurs drużynowy. Zawodnicy maja za zadanie m.in.: poprawnie rozwiązać zadania sprawdzające ich umiejętności językowe z zakresu rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, wykazać się znajomością słownictwa oraz poziomem komunikacji językowej, poprawnie reagując na wylosowane zagadnienia komunikacyjne.

W konkursie uczestniczą nie tylko bytomskich szkół, ale także uczniowie szkół z sąsiednich miast: Zabrza, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich.

Klasyfikacja prowadzona jest w zestawieniu drużynowym i indywidualnym, tak też przyznawane są nagrody.