Champion of English – Konkurs Języka Angielskiego

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Terminy:
I etap – luty 2015 r.
(szkoły macierzyste uczniów)
II etap – marzec 2015 (ZOSS STO, Bytom)
Finał – maj 2015 r.
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO, Bytom

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58, 695718928
email:

Zasięg wojewódzki


Konkurs organizowany jest w naszej szkole od 2002 roku. W pierwszych edycjach był dedykowany dla uczniów klas gimnazjalnych, od kilku lat jest adresowany do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, będą się rekrutować z terenu kilku miast województwa śląskiego: Zabrza, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich oraz Bytomia.

Konkurs składa sie z trzech etapów. Pierwszy będzie miał formę testu gramatyczno-leksykalnego. Kolejny, oprócz ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, zaś finał formę prezentacji na temat kultury kraju anglojęzycznego – w tym roku będzie to Irlandia. Druga część finału to ma postac quizu, w której uczniowie muszą się wykazać znajomością geografii i historii Irlandii oraz rozpoznać ważne osoby ze świata polityki i kultury.


Kolejna edycja konkursu Champion of English za nami. Tym razem w zmienionej, jednodniowej formule. 25 maja wyłoniliśmy trzech najlepszych anglistów i najlepszą drużynę.

Dodamy, że trzyosobowe drużyny z Bytomia, Rudy Śląskiej i Piekar Śląskich rywalizowały ze sobą w bardzo różnorodnych konkurencjach,  sprawdzających znajomość języka angielskiego oraz kultury krajów  angielskiego obszaru językowego. Uczniowie rozwiązywali multimedialne quizy, układali puzzle, pisali test. Na pewno nie mogli narzekać na brak zadań.

A oto zwycięzcy tegorocznego Champion of English:

Miejsce 1: Neli Skorżyńska z SP 43 w Bytomiu.
Miejsce 2 ex aequo: Mateusz Riedel z SP 14 w Rudzie Śl. i Natalia Rytel z MSP 12 w Piekarach Śl.

Gratulujemy!