Champion of English 2020 – Konkurs Języka Angielskiego (dla uczniów kl. V-VIII)

Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a
41-907 Bytom

Termin: eliminacje: luty – marzec 2020 r., finał: maj 2020 r.
Miejsce: Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO, Bytom

Organizator: Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Skrajna 14 a, 41-907 Bytom
tel. 32 286 18 58
e-mail: zoss@zoss.bytom.pl

Zasięg regionalny


Konkurs organizowany jest w naszej szkole od 2002 roku. W pierwszych edycjach był dedykowany dla uczniów klas gimnazjalnych, od kilku lat jest adresowany do uczniów najstarszych klas szkół podstawowych. Uczestnicy tegorocznego konkursu, podobnie jak w latach poprzednich, rekrutować się będą z terenu kilku miast województwa śląskiego: Zabrza, Tarnowskich Gór, Rudy Śląskiej, Piekar Śląskich oraz Bytomia.

Każda edycja konkursu składa się z trzech etapów. Pierwszy etap będzie miał formę testu gramatyczno-leksykalnego, kolejny oprócz ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych zawiera ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, zaś finał ma formę prezentacji na temat kultury wybranego kraju anglojęzycznego. Druga część finału ma postać quizu, w której uczniowie muszą się wykazać znajomością geografii i historii krajów anglojęzycznych oraz rozpoznać ważne osoby ze świata polityki i kultury.

Znajdź szkołę