Zakopane: Poezja na szczytach, czyli kilka słów o liryce tatrzańskiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane

We wtorek 30 września 2014 r. uczniowie klasy III SLO STO i maturzyści wrocławskiego Liceum Ogólnokształcącego nr III i ich opiekunem – panem mgrem Stefanem Inglotem pod opieką przewodniczek tatrzańskich oraz nauczycielek – pani mgr Alicji Szafirskiej i pani dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok wzięli udział w lekcji terenowej przeprowadzonej w Tatrach.

W trakcie wędrówki uczniowie porządkowali wiedzę dotyczącą topografii, fauny, flory oraz historii Tatr i Podtatrza. Celem wycieczki było zdobycie przełęczy Karb oraz uczestnictwo w lekcji dotyczącej liryki tatrzańskiej Kazimierza Przerwy-Tetmajera, która została przeprowadzona przez panią dr Agnieszkę Jurczyńską-Kłosok na grzbiecie Małego Kościelca. Uczniowie konfrontowali przestrzeń Hali Gąsienicowej i otaczających ją szczytów z poetyckimi pejzażami zawartymi w utworach młodopolskiego poety.