XX Jubileuszowe Zimowe Igrzyska Szkół Niepublicznych otwarte!

Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
ul. Kasprusie 35 A
34-500 Zakopane

Wtorek, 3 marca 2015 r., był wyjątkowym dniem dla wszystkich, którzy przyjechali z różnych stron Polski, aby wziąć udział w Zimowych Igrzyskach Szkół Niepublicznych odbywających się pod Tatrami. Na Stacji Narciarskiej w Suchem prezes Samodzielnego Koła Terenowego nr 67 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Zakopanem, pani Beata Karp, zainaugurowała otwarcie zawodów.

Tegoroczne spotkanie młodych sportowców jest szczególne, ponieważ odbywa się ono już po raz dwudziesty. W związku z tym organizatorzy (dyrektor zakopiańskiego Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących STO oraz rodzice uczniów, skupieni w SKT nr 67 STO, które jest organem prowadzącym szkoły) przygotowali wiele atrakcji. Przekonali się o tym z pewnością uczestnicy otwarcia Igrzysk przywitani ciepło przez panią dyrektor ZSSO STO w Zakopanem – Barbarę Wilczyńską i panią prezes SKT nr 67 STO w Zakopanem – Beatę Karp oraz gości: panią wiceburmistrz Zakopanego – Agnieszkę Nowak-Gąsienicę i sekretarza generalnego STO – pana Andrzeja Faracika. Następnie dyrektor ZSSO STO w Zakopanem przybliżyła historię zawodów, przekazując jednocześnie pamiątkowe statuetki przedstawicielom poszczególnych szkół, biorących udział w Igrzyskach.

Kolejnym punktem programu była dekoracja zwycięzców dzisiejszych zawodów w narciarstwie biegowym. Młodym sportowcom medale wręczył mistrz świata w biegach narciarskich – pan Józef Łuszczek Startowały aż 482 osoby, w tym 40 licealistów, 121 gimnazjalistów, 183 uczniów klas 4–6 i 138 uczniów klas 1–3. Cieszymy się niezmiernie, ponieważ wśród najlepszych znaleźli się nasi licealiści: Maria Długopolska (I m.), Jerzy Karp (I m.), Krzysztof Kowalczyk (IV m.) oraz gimnazjaliści: Natalia Gąsienica (II m.), Jan Gąsienica-Daniel (II m.), Marcin Rogalski (IV m.) i Katarzyna Gąsienica (VI m.).

Część oficjalną ceremonii zamknął występ zespołu Future Folk.

Przed nami jeszcze zawody w łyżwiarstwie, narciarstwie alpejskim i snowboardzie, a w dyscyplinach wymienionych jako dwie ostatnie będą mogli się sprawdzić nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim życzymy dobrej zabawy!

Agnieszka Jurczyńska-Kłosok
Zdjęcia wykonał Janusz Kubina

Więcej na: www.igrzyskasto.pl