Warszawa: Dzielnicowy konkurs plastyczny „Choinka tradycją malowana” – zaproszenie

Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6 (dzielnica Ursynów)
02-785 Warszawa

II edycja
DZIELNICOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Choinka tradycją malowana”

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, ul. Wiolinowa 6
Dyrektor szkoły: p. Małgorzata Walczak-Iwanowska,
Kierownik świetlicy szkolnej: Ewa Cwalińska,
Wychowawcy świetlicy szkolnej: Katarzyna Szymańska, Alina Sienkiewicz,
Monika Nizińska, Anna Wojciechowska, Marzena Fornalik
Nauczyciel plastyki: Monika Mizielińska.

Cele konkursu:

1) rozwój umiejętności plastycznych uczniów,
2) rozwijanie ekspresji twórczej,
3) poszukiwanie i kultywowanie tradycyjnych sposobów wykonania ozdób choinkowych,
4) popularyzacja własnoręcznie przygotowanych ozdób choinkowych wykonanych z materiałów tradycyjnych,
5) możliwość wymiany doświadczeń nauczycieli plastyki, edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlic.

Adresaci:

Uczniowie klas 0 – 6 szkół podstawowych dzielnicy Ursynów.

Założenia organizacyjne:

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w szkołach podstawowych dzielnicy Ursynów w trzech kategoriach wiekowych:
  klasy 0 – 1
  klasy 2 – 3
  klasy 4 – 6
 2. Nauczyciel przedstawia uczniom temat konkursu.
 3. Prace mogą być wykonane w dowolnie wybranych technikach z użyciem tradycyjnych materiałów, np. słomy, orzechów, opłatka, koralików, bibułki, papieru kolorowego, itp.
 4. Prace powinny mieć dołączoną metryczkę z następującymi danymi autora pracy:
  Imię, nazwisko

  Klasa, szkoła, adres
  Imię, nazwisko nauczyciela/opiekuna, pod kierunkiem którego praca została wykonana oraz listę zbiorczą uczestników konkursu.
 5. Prace powinny być lekkie i posiadać odpowiednie zawieszenie.
 6. Prace konkursowe będą oceniane z podziałem na grupy wiekowe, każda placówka może złożyć maksymalnie 9 prac.
 7. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac do publicznej prezentacji w celach edukacyjnych.
 8. Prace konkursowe należy składać do 08.12.2014r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Wiolinowa 6, z dopiskiem „Konkurs Boże Narodzenie 2014 r.”
 9. Szczegółowych informacji chętnie udzieli kierownik świetlicy, p. Ewa Cwalińska – adres e-mail: ewa.cwalinska@9sto.edu.pl, tel. 533 – 090 – 055.

Ocena prac konkursowych:

Szkolna Komisja Konkursowa oceniając prace, weźmie pod uwagę:

 • oryginalność pracy,
 • jakość i staranność wykonania pracy,
 • samodzielność wykonania pracy,
 • rodzaj użytych materiałów.

Dopuszcza się zgłoszenie prac zbiorowych ( 2 autorów).

Ogłoszenie wyników konkursu:

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 grudnia 2014 r. w SP nr 9 STO.
 2. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się 18.12.2014 r. o godz. 14.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 9, ul. Wiolinowa 6.
 3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: p. Jadwiga Maszewska, wychowawcy świetlicy i nauczyciel plastyki.
 4. Nagrody otrzymują zdobywcy I, II i III miejsca. Przewiduje się możliwość przyznania wyróżnień.
 5. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.
 6. Prace uczestników konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w SP nr 9 STO w dniach 11.12.2014 r. – 16.01.2015 r.
  Istnieje możliwość obejrzenia wystawy przez grupy zorganizowane w terminie uzgodnionym z kierownikiem świetlicy.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów.