VI dzielnicowy konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia” dla uczniów klas IV

Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6 (dzielnica Ursynów)
02-785 Warszawa

Termin: etapy szkolne w szkołach – styczeń 2019 r.,
etap dzielnicowy – 20 lutego 2019 r.

Miejsce: SP nr 9 STO, Warszawa, ul. Wiolinowa 6 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6, 02-785 Warszawa
tel. 509 566 444 
e-mail: dyrektor@9sto.edu.pl

Zasięg dzielnicowy


VI edycja konkursu matematycznego mająca na celu:

– popularyzowanie zabaw tabliczką mnożenia wśród dzieci;

– rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów, wspieranie uzdolnień;

– wdrażanie uczniów do samodzielnej i systematycznej pracy;

– inspirowanie uczniów do odkrywania i rozwiązywania problemów matematycznych;

– kształcenie umiejętności zastosowania prostych rachunków pamięciowych do rozwiązywania ciekawych, nietypowych zadań matematycznych;

– kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia.