Ruch Odkrywanie Działanie w szkole przy Wiolinowej

Szkoła Podstawowa nr 9 STO
ul. Wiolinowa 6 (dzielnica Ursynów)
02-785 Warszawa

Nauczycielki ze Szkoły Podstawowej Nr 9 STO w Warszawie opracowały autorski program ROD, mający na celu wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dzieci, kształtowanie postaw badawczych i zdolności do skupiania uwagi oraz zapamiętywania.

Program innowacyjny ROD (Ruch-Odkrywanie-Działanie) skierowany jest do uczniów klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 9 STO w Warszawie i stanowi bezpośrednią odpowiedź na ich potrzeby edukacyjne, ruchowe i społeczne. 

Uczniowie pierwszej klasy uczestniczą przede wszystkim w zajęciach ruchowych, mających na celu wspomaganie rozwoju psychomotorycznego, ćwiczenie koncentracji uwagi, funkcji spostrzeżeniowych, pamięci oraz rozwijanie wyobraźni. Dzieci poznają egzotyczne tańce, przechodzą krótki kurs krawiectwa i odkrywają nietypowe zastosowania… folii bąbelkowej. Dobra zabawa stanowi tu nieocenioną korzyść edukacyjną!

W drugiej klasie uczniowie przeprowadzają liczne eksperymenty, na podstawie których uczą się formułować pytania badawcze, stawiać hipotezy i wyciągać wnioski. Zaproponowana w programie aktywność ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej i kształtowanie postaw badawczych oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia. Eksperymentowanie to dla dzieci kwintesencja radości z odkrywania otaczającego je świata. Mieszanie, ogrzewanie, rozdzielanie to czynności, których efekty potrafią zadziwić nawet najbardziej doświadczonego badacza. A zdarza się, że są one wprost wybuchowe!

Uczniowie trzeciej klasy wcielają się w role detektywów – ich zadaniem jest m.in. rozwiązywanie łamigłówek logicznych, odkrywanie reguł i prawidłowości, odczytywanie i tworzenie skomplikowanych kodów, a także zapamiętywanie wielu szczegółów. Zajęcia dla tej grupy mają na celu kształtowanie zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, dokonywania analizy, syntezy i wnioskowania, doskonalenie techniki rachunkowej, kształtowanie postawy twórczej oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej.

Wśród metod pracy z uczniami w ramach programu ROD przeważają metody aktywizujące i praktyczne. Najważniejsze jest, aby dzieci uczyły się poprzez bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości – smakowały otaczający je świat i wyciągały wnioski z własnych dokonań. Mamy nadzieję, że ruch, odkrywanie i działanie będą dla nich drogą do sukcesów i zadowolenia z siebie!

Marta Brus-Łapińska i Magdalena Brudzińska – autorki programu ROD.