„Sheep on a ship” – konkurs literowania w języku angielskim – VII edycja

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 11 STO
ul. Toruńska 23, skr. poczt. 83 (dzielnica Targówek)
03-226 Warszawa

Termin: I etap - w szkołach biorących udział - 6-10 lutego 2017 r., finał - 9 maja 2017 r.
Miejsce: ZSO STO, ul Toruńska 23

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących „Toruńska” STO
ul. Toruńska 23, 03-226 Warszawa
tel. 22 811-24-16
email: ssp11@poczta.onet.pl

Zasięg lokalny


Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poszerzania znajomości słownictwa języka angielskiego, szczególnie w zakresie pisowni i literowania. Od początku, tj. 2010 roku, dzięki swojej odmiennej formie, konkurs cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i nauczycieli języka angielskiego.

Konkurs A Sheep on a Ship podzielony jest na 2 etapy, szkolny (organizowany na terenie szkoły macierzystej) i finałowy (na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących STO, Toruńska 23). Konkurencje organizowane są w dwóch grupach wiekowych - klasy 3, oraz 4-6. W 2017 roku odbędzie się 7. edycja konkursu, tematem przewodnim będzie Żywienie. W konkursie zazwyczaj bierze udział kilkanaście  szkół publicznych z Targówka i niepublicznych,  w tym szkoły STO.

Szczegółowe informacje o konkursie i jego poprzednie edycje:

https://sites.google.com/site/sheeponashipcompetition/