Warszawa: „Akademia Sztuki Myślenia” w „16”

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

W grudniu, w Audytorium Maximum na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się debata końcowa w ramach programu „Akademia  Sztuki Myślenia”.

ASM to projekt Wydziału Pedagogicznego UW realizowany z funduszy unijnych, którego głównym celem jest nauka samodzielnego i krytycznego myślenia, dyskutowania, formułowania i uzasadniania swojego stanowiska, ale też kształcenie umiejętności słuchania i zrozumienie odmiennego stanowiska.

W I edycji projektu uczestniczyła młodzież z kilku warszawskich szkół (z klas 8 SP i 2 liceum), w tym uczniowie z klasy 8 SP z „16”. Debatę otworzyła dr hab. Anna Zielińska, prof. UW, Prodziekan ds. naukowych, a wykład „Jaka przyszłość? O samodzielności w uczeniu się” wygłosił dr hab. Rafał Godoń z Wydziału Pedagogicznego UW.

Zadaniem uczestników było sformułowanie własnych krytycznych uwag do wykładu. Pytania i opinie, które przedstawiła młodzież, były arcyciekawe.

Między uczestnikami wywiązała się bardzo ożywiona, momentami burzliwa dyskusja, która dotyczyła odpowiedzialności, zależności od innych, determinacji wyborów, wpływu na swoją przyszłość.

Z punktu widzenia nas, pedagogów, bezcenne było usłyszenie opinii młodych ludzi na temat ich postrzegania otaczającego świata.

Mamy nadzieję, że dla naszych uczniów spotkanie w tak znakomitym gronie i w tak prestiżowym miejscu również było ciekawym doświadczeniem.

Dominika Depta-Marel – odpowiedzialna za realizację projektu ASM w „16”

Beata Wiśniewska-Tomczak – dyrektor szkoły