VI Festiwal Naukowy „Potęga żywiołów” – piknik naukowy

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 16 STO
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa

Termin: 30 maja 2019 r.
Miejsce: Warszawa, ZS nr 16 STO

Organizator: Zespół Szkół nr 16 STO
Al. Solidarności 113 c, 00-140 Warszawa
tel.: 22 625-15-12
e-mail: szkola16.sto@wp.pl

Zasięg lokalny


Popularyzowanie różnych dziedzin nauki w atrakcyjnej formie – doświadczeń, eksperymentów.

Wydarzenie będzie miało formę pikniku, w czasie którego uczniowie – uczestnicy Kluby Młodych Odkrywców – pod kierunkiem nauczyciela poprowadzą stanowiska naukowe. Klubowicze z KMO będą pełnić animatorów, przy których ich koledzy będą mogli wykonać doświadczenia wykraczające poza podstawę programową.