Punkt Przedszkolny "Smyki ze Smyczkowej"

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej”
ul. Smyczkowa 11 m. 5
02-678 Warszawa

Punkt Przedszkolny „Smyki ze Smyczkowej” istnieje od 1990 r.

Placówka powstała z inicjatywy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego. Kameralny charakter (ok. 30 dzieci) przedszkola sprzyja prawidłowemu rozwojowi dziecka w przyjaznej, rodzinnej atmosferze pod opieką serdecznych, dobrze wykształconych i doświadczonych nauczycieli.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trzech grupach wiekowych, jednak dużo czasu dzieci spędzają razem na wspólnej zabawie.

Ważną rolę odgrywa współpraca w środowisku lokalnym, w którym podejmowane są różne inicjatywy (podwórkowa Gwiazdka, Dzień Sąsiada). Duże zaangażowanie rodziców pozwala na stabilizację i rozwój, a także optymalizację kosztów działania przedszkola.