Konferencja pedagogiczna „INSPIRACJE 25” – Warszawa, 10-11 kwietnia 2015 r. – zaproszenie

Społeczne Liceum nr 99 STO
ul. Powstańców Śląskich 67 A (dzielnica Bemowo)
01-355 Warszawa

Szanowni Państwo!

Dwadzieścia pięć lat to wystarczająco długi okres czasu, aby warto było spojrzeć za siebie i podzielić się z innymi tym, co w dorobku uznaje się za szczególnie cenne, a także spojrzeć do przodu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: "co dalej?". Pytanie szczególnie ważne w sytuacji, gdy coraz powszechniejsze jest przekonanie, że oświata musi się zmienić, z różnych stron padają sugestie, w jakim kierunku powinny pójść te zmiany, a kierunki wskazywane przez władze oświatowe są zazwyczaj inne, niż te, które rysują rozmaitego chowu rzecznicy zmiany. W środku tego wszystkiego znajdują się ludzie pracujący "u podstaw" w różnego typu placówkach oświatowych. Właśnie z myślą o nich Zespół Szkół STO na Bemowie oraz Społeczna Szkoła Podstawowa nr 26 STO im. Jigoro Kano organizują konferencję pedagogiczną, do udziału w której serdecznie zapraszają kadrę kierowniczą szkół, nauczycieli oraz działaczy społecznych zaangażowanych w sprawy oświaty. Celem planowanego spotkania będzie wspólna refleksja nad wybranymi problemami, nurtującymi obecnie środowisko oświatowe oraz wymiana doświadczeń i popularyzacja dobrych praktyk związanych z działalnością edukacyjną.

Konferencja odbędzie się dnia 11 kwietnia (sobota), w godzinach od 10.00 do 16.00, w siedzibie Zespołu Szkół STO na Bemowie, w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 67a.

Szczegółowy program konferencji oraz karta zgłoszenia zawarte są w załączonych plikach:

INSPIRACJE 25 - ZAPROSZENIE.doc
INSPIRACJE 25 - KARTA ZGŁOSZENIA.doc

Uznając, że działalność samorządowa uczniów jest niezwykle ważnym, a wciąż nie w pełni wykorzystanym polem edukacji, przy okazji planowanej konferencji pedagogicznej proponujemy również spotkanie dla przedstawicieli samorządów szkolnych, w formule dwudniowej, 10-11 kwietnia. Szczegóły tej propozycji znajdują się kolejnych dwóch załączonych plikach:

INSPIRACJE SAMORZĄDOWE 25 - ZAPROSZENIE.doc
INSPIRACJE SAMORZĄDOWE 25 - KARTA ZGŁOSZENIA.doc

Wspominając zarówno bardzo udany w opinii uczestników „jarmark rozmaitości” przy okazji dorocznej konferencji STO w Jachrance (2008), jak i dobre doświadczenia międzyszkolnego programu STOMENIUS (2013/14) pragniemy w proponowanych imprezach powrócić do ducha tych dobrych doświadczeń. Co prawda, podobno dwa razy nie wchodzi się do tej samej wody, ale chcemy jednak spróbować.

Zapraszamy,
Jacek Chmiel, Ewa Pytlak, Jarosław Pytlak