Realizacja projektu „European Nature – learn, discover, cooperate” w Zespole Szkół STO na Bemowie

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 24 STO
ul. Powstańców Śląskich 67 A (dzielnica Bemowo)
01-355 Warszawa

Projekt „European Nature – learn, discover and cooperate” jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jego celem jest wypracowanie europejskiego wymiaru działania szkoły przez podniesienie poziomu znajomości języka obcego oraz podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów europejskich wśród członków społeczności szkolnej.

Wydarzeniem otwierającym cykl działań projektowych było „Święto szkoły” w czerwcu 2017 pod hasłem „Amazing Europe”. Wszystkie punkty poświęcone były poznawaniu krajów europejskich i ich przyrody. W listopadzie 2017 przeprowadzony zostanie dzień anglojęzyczny „Amazing Europe”. Realizowane także będą w szkole podstawowej interdyscyplinarne projekty klasowe poświęcone europejskiej przyrodzie oraz gimnazjalne projekty społeczne i naukowe – „Discover European Nature”. Uwieńczeniem całego projektu będzie festyn i gra terenowa podczas obchodów Dnia Ziemi na Bemowie w kwietniu 2018 r. zorganizowane pod hasłem „Plants and animals in Europe” adresowane do placówek oświatowych dzielnicy Bemowo.

W projekcie uczestniczy cała społeczność Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, w tym 70 nauczycieli i 355 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności byli nauczyciele nauczania zintegrowanego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nauczania języków obcych oraz informatyki. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystają z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie. Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatami jest 14 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 360 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym, organizując obchody Dnia Ziemi odbiorcą projektu będą także uczestnicy gry i festynu, czyli około 600 uczniów i 50 nauczycieli z bemowskich placówek oświatowych.

Do tej pory realizacja projektu przyniosła naszemu zespołowi duże korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększyła się wiedza wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich uczestników na temat przyrody i kultury europejskiej, co zaskutkowało zwiększeniem poczucia przynależności do europejskiej wspólnoty, większym zainteresowaniem jej życiem i problemami.

Cennym rokiem dla naszych doświadczeń okazał się rok 2016/2017, w którym odbyły się 3 tury mobilności, w których uczestniczyło ośmioro nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele byli na Malcie, podnosili swoje kwalifikacje językowe i informatyczne. Uczestnicy mobilności mieli okazję spotkać i podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów europejskich.  Dnia 30 sierpnia 2016r. po pierwszej turze mobilności i powrocie pierwszych uczestniczek, odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Wykorzystania poznanych narzędzi informatycznych w pracy z dziećmi”. Wszyscy nauczyciele obejrzeli również prezentację o kulturze, zwyczajach i przyrodzie Malty.

W ramach projektu chętni nauczyciele przeprowadzili zajęcia z dziećmi w języku angielskim, jak również zajęcia z wykorzystaniem narzędzi poznanych w trakcie mobilności:

 Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji Hot Potatoes i Voki odbyły się w klasach 6, „Solar System” - lekcja metodą CLIL.  Uczniowie wykonali pracę domową za pomocą poznanych narzędzi.

  • Klasa 5a i 5b używała aplikacji Learning Apps w formie quizów i zabaw utrwalających słownictwo.
  • Podczas zajęć dodatkowych z przyrody w klasach 5 – używano także aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 5a i 5b odbyła się lekcja przyrody w języku angielskim „The Vistula River” – lekcja metodą CLIL.
  • Klasy 5 poznały „Ruch obiegowy Ziemi” – za pomocą aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 4 odbyła się lekcja języka angielskiego „Past Simple irregular verbs” przy użyciu aplikacji Voki.
  • W klasach 5 i 6 uczniowie tworzyli quizy za pomocą aplikacji Kahoot, wykorzystywali je na różnych przedmiotach np. na języku polskim: sprawdzenie znajomości lektury pt. „Czarownica piętro wyżej”, godzinie wychowawczej: „ Jak dobrze się znamy” i matematyce.
  • W zerówkach odbyła się lekcja z użyciem aplikacji Voki „Happy Birthday". 
  • W gimnazjum powstał słownik angielsko- polski wykorzystywany na lekcjach chemii i fizyki.

Wszyscy uczestnicy mobilności mieli szanse podziwiać piękną i niepowtarzalną przyrodę Malty.

W ramach projektu przed każdą mobilnością zorganizowano spotkania dotyczące różnic kulturowych i bezpieczeństwa za granicą. Stworzono prezentacje o krajach, w których odbywa się mobilność: Informacje Malta, Informacje - Wielka Brytania - każdy uczestnik mobilności został przygotowany do wyjazdu na spotkaniu z liderami projektu. Zadbano o logistykę podróży, mapy i ubezpieczenia.

Po II turze mobilności dnia 14.03.2017r. odbyło się szkolenie zespołów Rady Pedagogicznej. Katarzyna Komisarz przygotowała prezentację na temat kreatora Wix, Edpuzzli, Adobe Spark oraz Learning Apps Empowerment in ECT skills.  Magdalena Klimek przekazała Radzie bardzo wiele informacji na temat różnych sposobów komunikacji, wykorzystując Professional Communication Skills.  Katarzyna Mysińska- Kakiet uczestniczyła w kursie Spice up your teaching i wiedzą o prowadzeniu bloga i jego użyciu podczas zajęć podzieliła się z Radą Pedagogiczną. Przedstawiła nauczycielom różne typy ćwiczeń wspierających dany typ inteligencji językowej (logiczno-matematycznej, wizualno-przestrzennej, ruchowej, muzycznej, przyrodniczej), do użycia nie tylko na zajęciach języka angielskiego.

21 kwietnia 2017 r. odbył się Bemowski Dzień Ziemi, który był kolejnym elementem realizacji projektu „European Nature – learn, discover and cooperate”. W grze wzięło udział 8 szkół podstawowych (26 klas) i 1 przedszkole (2 grupy). Grę poprowadzili uczniowie klas 5 i 6 pod opieką wybranego zespołu nauczycieli. Wszyscy uczestnicy gry terenowej otrzymali gadżety z logiem projektu.

Dnia 24 maja 2017 r. odbyła się Wszechnica dla uczniów klas 4-6 pod hasłem „Amazing Europe”. W trakcie warsztatów i wykładów prowadzonych przez nauczycieli i uczniów, dzieci poznały przyrodę, historię i kulturę wybranych rejonów Europy.

W ramach prac samodzielnych przygotowywanych przez uczniów powstało wiele ciekawych prezentacji oraz plakatów dotyczących różnorodności poszczególnych krajów europejskich, ich kultury, języka oraz przyrody. Przykładowe prace uczniów: „European Union”, „Brexit”, „Germany Presentation”.

Elementem przygotowania do Święta Szkoły w czerwcu 2017 była realizacja projektów klasowych integrujących treści kształcenia wszystkich sfer edukacji poświęconych przyrodzie wybranego państwa europejskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjum pod hasłem „Discover European Nature”. Punktem kulminacyjnym realizacji projektu „Discover European Nature” w roku szkolnym 2016/2017 było Święto Szkoły w dniu 10 czerwca 2017 r. pod hasłem „Amazing Europe”. Wzięło w nim udział około 360 osób. W Szkole Podstawowej działało 10 punktów zadaniowych przybliżających uczestnikom wiele informacji o Europie i Europejczykach. Odbyły się pokazy taneczne i karate. W części przygotowanej przez uczniów i nauczycieli gimnazjum odbyła się gra pt. „Wokół Bałtyku”. Wszyscy uczniowie przygotowali ciekawe informacje, zagadki i puzzle związane z przydzielonymi państwami.

Przed nami jeszcze kolejne spotkania Rady Pedagogicznej z uczestnikami wakacyjnych mobilności. Poznamy wrażenia i doświadczenia z Wielkiej Brytanii i Irlandii, w listopadzie zorganizujemy Dzień Obcojęzyczny w całej szkole, a w kwietniu 2018 Bemowskie Obchody Dnia Ziemi.