Rajd Historyczny „Kurierem przez Warszawę”

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a (dzielnica Ursynów)
02-777 Warszawa

Termin: czerwiec 2017 r.

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a, 02-777 Warszawa
tel. 22 649 12 00, 609 563 345
email:

Zasięg miejski


Rajd Historyczny „Kurierem przez Warszawę” – to tradycyjna impreza, której głównym celem jest atrakcyjna forma edukacji historycznej dotyczącej wiedzy i znajomości wydarzeń 25-lecia Wolnej Polski oraz działalności wojennej i powojennej legendarnego kuriera z Warszawy „Jana Nowaka-Jeziorańskiego”.

Drużyny biorące udział w rajdzie muszą się do niego przygotować, gdyż w publikowanym w kwietniu regulaminie jest podana tematyka danej edycji konkursu i bibliografia. Podczas rajdu uczniowie wykonają wiele zadań oraz wezmą udział w teście wiedzy z zakresu tematyki rajdu. Jak każda gra miejska uczy topografii miasta oraz pokazuje ciekawe miejsca związane z historią najnowszą Polski i Warszawy.

Uczniowie dzięki zaszyfrowanym informacjom i mapom mają za zadanie znaleźć dziewięć punktów na terenie Śródmieścia związanych z historią najnowszą oraz działalnością Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Po przebyciu trasy i wykonaniu zadań młodzież odpowiada na pytania quizu związane z tematyką rajdu, odwiedzanymi miejscami oraz działalnością Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Najlepsze drużyny otrzymują nagrody.

Impreza dotychczas miała zakres miejski (m.st. Warszawa) często z wykorzystaniem współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Każdego roku startuje kilkanaście drużyn 8-12 osobowych z różnych szkół z przewagą szkół STO.


 

Sprawozdanie z realizacji projektu gra terenowa
„Kurierem po Warszawie 2017”

20 czerwca 2017 r. odbyła się kolejna edycja gry terenowej „Kurierem po Warszawie”. W tym roku motywem przewodnim imprezy była trzydziesta rocznica powstania Społecznego Towarzystwa Oświatowego (STO). Celem gry, oprócz upamiętnienia 30 rocznicy powstania STO była popularyzacja: 

  • historii najnowszej,
  • wiedzy o życiu i działalności Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
  • wiedzy o stolicy Polski.
  • promocja postaw patriotycznych i obywatelskich.

W grze wzięli udział uczniowie 3 Gimnazjów oraz klas 6 z 2 szkół podstawowych podzieleni na grupy klasowe, nad którymi opiekę sprawował nauczyciel. Rywalizacja między 15 grupami odbywała się w przestrzeni publicznej naszego miasta, gdzie wyznaczono pięć punktów kontrolnych. Dwa z nich wyznaczono w dawnej i obecnej siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego ( Podwale 6 orasz Nowy Świat 39). Celem każdej grupy było odnalezienie tych punktów i wykonanie przypisanych do nich zadań. Uczniowie nie znali adresów punktów kontrolnych, wiedzieli jednak, że są one związane z historią STO i losami Jana Nowaka – Jeziorańskiego. Na każdym punkcie grupa otrzymywała też ukryte w kodzie QR elementy hasła:  

PRO PUBLICO BONO

Po dotarciu na metę na uczniów czekał interaktywny guiz wiedzy o patronie ZSO nr 1 i historii STO. Zwycięzcą zabawy została klasa, która najszybciej pokonała wyznaczona trasę i zdobyła najwięcej punktów za rozwiązanie zadań oraz odpowiedzi na pytania.

W grze wzięło udział ok. 160 uczniów. Program merytoryczny i część organizacyjną imprezy przygotowali nauczyciele WOS i historii, w opiekę nad uczniami i pomoc techniczną zaangażowanych było kilkunastu nauczycieli.

Wyniki rywalizacji zostały ogłoszone na stronie ZSO nr 1 STO. Nagrody i dyplomy wręczono przy okazji zakończenia roku szkolnego.