Rajd Historyczny „Kurierem przez Warszawę”

Społeczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a (dzielnica Ursynów)
02-777 Warszawa

Termin: czerwiec 2017 r.

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO
ul. Polinezyjska 10 a, 02-777 Warszawa
tel. 22 649 12 00, 609 563 345
email:

Zasięg miejski


Rajd Historyczny „Kurierem przez Warszawę” – to tradycyjna impreza, której głównym celem jest atrakcyjna forma edukacji historycznej dotyczącej wiedzy i znajomości wydarzeń 25-lecia Wolnej Polski oraz działalności wojennej i powojennej legendarnego kuriera z Warszawy „Jana Nowaka-Jeziorańskiego”.

Drużyny biorące udział w rajdzie muszą się do niego przygotować, gdyż w publikowanym w kwietniu regulaminie jest podana tematyka danej edycji konkursu i bibliografia. Podczas rajdu uczniowie wykonają wiele zadań oraz wezmą udział w teście wiedzy z zakresu tematyki rajdu. Jak każda gra miejska uczy topografii miasta oraz pokazuje ciekawe miejsca związane z historią najnowszą Polski i Warszawy.

Uczniowie dzięki zaszyfrowanym informacjom i mapom mają za zadanie znaleźć dziewięć punktów na terenie Śródmieścia związanych z historią najnowszą oraz działalnością Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Po przebyciu trasy i wykonaniu zadań młodzież odpowiada na pytania quizu związane z tematyką rajdu, odwiedzanymi miejscami oraz działalnością Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

Najlepsze drużyny otrzymują nagrody.

Impreza dotychczas miała zakres miejski (m.st. Warszawa) często z wykorzystaniem współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego.

Każdego roku startuje kilkanaście drużyn 8-12 osobowych z różnych szkół z przewagą szkół STO.