I Igrzyska Językowe Szkół STO Województwa Mazowieckiego

Społeczne Gimnazjum nr 27 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
ul. Ostrobramska 72 (dzielnica Praga Południe)
04-175 Warszawa

Termin: kwiecień / maj 2017 r.  
Miejsce: Finał - Siedziba Szkoły

Organizator: Zespół Szkół Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 27 STO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
ul. Ostrobramska 72, 04-175 Warszawa
tel. 22 613 72 23
email: dyrektor@1027.pl, sekretariat@1027.pl

Zasięg wojewódzki


Konkurs o zasięgu wojewódzkim dla klas 1-3 gimnazjów STO.

Składa się z dwóch etapów.

  1. Etap: szkolny. Uczniowie szkół STO, które zadeklarują chęć wspópracy przeprowadzają test w ustalonym terminie swoich szkołach.Test będzie się składać z części leksykalno-gramatycznej na poziomie B1/B2 wg skali Rady Europy, sprawdzać sprawności językowe oraz obejmować zagadnienia kulturoznawcze wybranych krajów anglojęzycznych. Najlepsi uczniowie będą tworzyc drużynę, która będzie reprezentować daną szkołę na etapie finałowym.
  2. Etap: finał. Drużyny biorą udział w interaktywnym teście wiedzy z zakresu języka angielskiego – gramatyka, leksyka, kultura. Test zostanie stworzony w bepłatnej aplikacji 'Kahoot!'. Punktowane będą poprawność udzielonych odpowiedzi oraz szybkość jej udzielenia. Im szybciej druzyna odpowie, tym więcej punktów otrzyma.