Warszawa: Rekrutacja w SSP nr 10 STO (ul. Ostrobramska)

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO
ul. Ostrobramska 72 (dzielnica Praga Południe)
04-175 Warszawa

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne dla dzieci mających rozpocząć naukę w roku szkolnym 2019/2020.

Kalendarz rekrutacji:

  • 12 lutego 2019, godz. 18.00 – spotkanie informacyjne dla rodziców w sali gimnastycznej,
  • 12-20 lutego 2019 – składanie kart kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 150  zł,
  • 2 marca lub 9 marca 2019 – spotkanie rekrutacyjne dla dzieci, o dacie i godzinie spotkania zostaną Państwo poinformowani telefonicznie,
  • 13 marca 2019, godz. 12.00 –  ogłoszenie listy przyjętych w gablocie przed wejściem do szkoły. W tym dniu rodzice przyjętych dzieci proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu i pobranie Umowy o warunkach odpłatności za kształcenie.