Warszawa: Uczniowie 2 SLO STO biorą udział w projekcie „Wiem – Patrzę – Sprawdzam”

Oddziały polskie
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
00-643 Warszawa

Warszawscy licealiści sprawdzają, jak są realizowane obietnice wyborcze i jakie są efekty pracy urzędów administracji publicznej. Młodzież z dwóch liceów: 2 Społecznego LO STO im. Pawła Jasienicy i z VI LO im. Tadeusza Reytana, bierze udział w projekcie „Wiem – Patrzę – Sprawdzam”. W roku wyborczym, uczniowie klas drugich publicznego i niepublicznego liceum przyglądają się działaniom miasta i dwóch dzielnic: Śródmieścia i Mokotowa w zakresie edukacji. Projekt zainicjowany przez SKT nr 144 Społecznego Towarzystwa Oświatowego jest współfinansowany ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Licealiści, biorący udział w projekcie, poznają mechanizmy wyborcze oraz skonfrontują zastaną i dobrze im znaną szkolną rzeczywistość z obietnicami wyborczymi ugrupowań politycznych działających  w samorządzie warszawskim. 

Dlaczego polityka edukacyjna? - Ponieważ uczniowie są jej częścią, a szkoła jest dla nich obok rodziny i przyjaciół trzecim ważnym punktem odniesienia – wyznacza kierunek podejmowania działań - wyjaśnia Krystyna Norwa, prezes zarządu SKT 144 STO organu prowadzącego Zespół Szkół Społecznych im P. Jasienicy w W-wie.

Na projekt składają się trzy fazy – informuje Krystyna Norwa. W ramach pierwszej – „Wiem” – przygotowywane są merytoryczne materiały bazowe dotyczące polityki edukacyjnej na poziomie dzielnic i m. st. Warszawy. W drugiej – „Patrzę” – uczestnicy analizują programy wyborcze ugrupowań działających w samorządach i wypracowują zalecenia do działań w terenie m.in. formułują pytania do radnych i urzędników administracji. Na zakończenie – „Sprawdzam” – uczniowie zbadają realizację polityki edukacyjnej miasta i dzielnic w  terenie, a w razie potrzeby zaangażują się w przygotowanie listów otwartych i petycji – wyjaśnia.

Projekt stymuluje rozwój zachowań obywatelskich u młodych uczestników poprzez zwiększenie ich świadomości o roli samorządu lokalnego w życiu każdego człowieka a przybliżając uczniom praktykę polityki edukacyjnej miasta i dzielnic, pozwala ją lepiej zrozumieć oraz właściwie ocenić.

Organizatorzy liczą na to, że doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektu przełożą się na aktywne postawy obywatelskie uczestników, a w przyszłości także młodszych uczniów. Na zakończenie projektu wydane zostaną dwie publikacje – „Przewodnik dla młodego wyborcy” i „Poradnik dla nauczyciela ze scenariuszami”, które będą wykorzystywane w kolejnych latach.

Kwota dofinansowania wyniosi 37 213,68 franków szwajcarskich.