Nasze osiągnięcia

2 Społeczne LO (Oddziały Międzynarodowe) im. Pawła Jasienicy STO
ul. Solec 48
00-382 Warszawa

  • Bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego (blisko 90%),
  • Uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych i olimpiad dla gimnazjalistów,
  • Społeczne Gimnazjum to Szkoła Odkrywców Talentów,
  • W szkole działa Szkolna Liga Sportowa,
  • Zajęcia artystyczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa realizowane są wg programów stworzonych przez nauczycieli podczas wyjazdów edukacyjnych,
  • Uczniowie w cyklu 3-letnim realizują 4-5 projektów edukacyjnych.