„Utkajmy Warszawę dawną i współczesną” – happening

Społeczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Dać szansę” STO
ul. Głogowa 2 B (dzielnica Mokotów)
02-639 Warszawa

W sobotę, 10 października 2015 r., na Rynku Nowego Miasta, odbył się happening, zaplanowany w ramach realizacji projektu „Utkajmy Warszawę dawną i współczesną” współfinansowanego przez Prezydenta m.st. Warszawy.

W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO w Warszawie - dzieci młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, Zespołem Downa, autyzmem i innymi sprzężeniami. Głównym celem było kształtowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz uświadomienie, że takie osoby mogą w atrakcyjny sposób popularyzować wiedzę na temat stolicy.

Na czym polegał happening?

Podczas wydarzenia na Rynku Nowego Miasta została postawiona duża rama tkacka (80x90 cm), na której uczniowie z materiałów recyklingowych tkali kontury obecnej Warszawy. Następnie namalowali na nich granice miasta sprzed 1939 roku. Część uczniów rozdawała przechodniom mini mapki Warszawy dawnej i współczesnej, przygotowane wcześniej w szkole.

Pokazując naszą aktywność, zainteresowania, możliwości, umiejętności, zaangażowanie, uświadamiamy społeczeństwo o możliwościach i ograniczeniach osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Szczegóły projektu:
Miejsce: Rynek Nowego Miasta
Termin: 10 października 2015 r., godz. 11.00
Czas trwania: 4-5 godzin
Organizator: Samodzielne Koło Terenowe 102 STO