Warszawa: XVII edycja konkursu „Ortografia na medal”

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Społecznych im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO odbył się etap dzielnicowy Konkursu Ortograficznego Ortografia na medal dla szkół podstawowych i gimnazjów Białołęki. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Warszawa Białołęka, natomiast opiekę merytoryczną sprawują metodycy języka polskiego z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

Gościliśmy w naszej szkole uczniów z sześciu szkół podstawowych i pięciu gimnazjów. Przybyli uczestnicy mogli oczekiwać na rozpoczęcie imprezy w kawiarence, w której nauczyciele naszej szkoły częstowali wszystkich herbatą i ciasteczkami. Przed godziną 10 uroczyście powitaliśmy wszystkich uczniów, ich nauczycieli i rodziców. Do zebranych przemówiły koordynatorki konkursu oraz pani dyrektor Zespołu Szkół Społecznych Anna Strubińska.

Uczestnicy wyłonieni przez szkolne komisje konkursowe musieli zmierzyć się z niełatwym dyktandem oraz testem sprawdzającym wiedzę i umiejętności z zakresu polskiej ortografii, interpunkcji i frazeologii. Po napisaniu konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upominki ufundowane przez Urząd Dzielnicy Warszawa Białołęka i Zespół Szkół Społecznych STO.

Gdy uczniowie mogli już odpocząć, do pracy przystąpiły komisje etapu dzielnicowego, w których skład weszli nauczyciele każdej ze szkół biorących udział w konkursie. Sprawdzanie prac przebiegło sprawnie dzięki wielkiemu zaangażowaniu członków komisji oraz miłej atmosferze. Wyniki konkursu zostały opublikowane 16 stycznia br. na stronie internetowej Zespołu Szkół Społecznych STO.

Wyłonieni laureaci będą reprezentować naszą dzielnicę w etapie wojewódzkim XVII Konkursu Ortograficznego Ortografia na medal.

Ewa Gierek – koordynator etapu dzielnicowego dla szkół podstawowych
Sabina Korpysz – koordynator etapu dzielnicowego dla gimnazjów
Nauczycielki języka polskiego w Zespole Szkół Społecznych im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO