Tydzień Postaw Prospołecznych – wizyta w Zakładzie dla przewlekle chorych z okazji Pierwszego Dnia Wiosny

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

Termin: marzec 2018 r.
Miejsce: SSP nr 2, SG nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

Organizator: ZSS STO
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
tel. 22 614 46 92, 500 897 679
email: szkola@sto2.pl

Zasięg szkolny


Młody człowiek ma spontaniczną tendencję do egoizmu, chce by inni zaspokajali jego potrzeby i byli do jego dyspozycji. Altruizm wymaga wychowania. Jednym z warunków wychowania prospołecznego jest respektowanie wartości, które sprzyjają budowaniu dojrzałych więzi międzyludzkich.