III Otwarta Konferencja Pedagogiczna

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

Termin: 1 kwietnia 2017 r.
Miejsce: SG nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO

Organizator: ZSS STO
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
tel. 22 614 46 92, 500 897 679
email: szkola@sto2.pl

Zasięg ogólnopolski


ZS SKT nr 5 STO już po raz trzeci organizuje otwarta konferencję pedagogiczną dedykowaną rodzicom, nauczycielom nie tylko z naszych szkół. Konferencje te cieszą się dużą popularnością w środowisku lokalnym, ale i wśród szkół STO. W ubiegłym roku uczestniczyło w spotkaniu prawie 200 osób z całego kraju.

Podczas konferencji podejmowane są ważkie i trudne tematy, dotyczące aktualnych potrzeb lub szeroko rozumianego nurtu zmian w edukacji.

Podczas najbliższej konferencji, zaplanowanej na kwiecień 2017, będziemy gościć autorytety w kwestii budowania i modyfikowanie modelu komunikacji z uczniami, motywowania ich do pracy, Jednym z prelegentów będzie prof. J. Pyżalski.

Wydarzenie ma charakter otwarty, zaproszenie jest kierowane do wszystkich szkół STO. Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne oraz słodki poczęstunek.