Czy ocenianie może być OK?

Społeczne Gimnazjum nr 333 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

Taki tytuł nosiła konferencja poświęcona ocenianiu kształtującemu, zorganizowana przez szkołę STO przy ul. Dziatwy w Warszawie, we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 i Społeczne Gimnazjum nr 333 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO w Warszawie aktywnie włączają się w proces zmian w oświacie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie oraz ich rodzice są zgodni co to tego, że funkcjonujący powszechnie system edukacji wymaga modyfikacji i dostosowania do potrzeb uczniów.

Powtarzające się pytania: co zrobić, by uczniowie byli świadomymi uczestnikami procesu edukacyjnego? jak przejść od kultury nauczania do filozofii uczenia się? zainspirowały nas do pochylenia się nad ocenianiem kształtującym (OK).

Po szkoleniach dla nauczycieli i zapoznaniu uczniów z regułami OK przyszedł czas, by podjąć dialog
z rodzicami, którzy nie powinni być  biernymi obserwatorami życia szkolnego. Tak narodził się pomysł zorganizowania 1. w Polsce konferencji o ocenianiu kształtującym dedykowanej rodzicom. Do współpracy zaprosiliśmy ekspertów z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Dzięki temu, w sobotę 16 stycznia 2016 r., osoby zainteresowane sposobem oceniania innym niż tradycyjne czwórki i piątki, miały możliwość uczestniczyć w warsztatach: „Czy ocenianie może być OK? Ocenianie kształtujące w życiu i w szkole”. Temat budził żywe zainteresowanie. W konferencji wzięło udział ponad 140 uczestników: rodziców, dyrektorów, nauczycieli – zarówno tych zaczynających pracę zawodową, jak i tych z dużym doświadczeniem.

Jacek Strzemieczny, prezes Fundacji CEO, wygłosił inauguracyjny wykład „Dlaczego OK?”, w którym przybliżył najważniejsze zasady oceniania kształtującego. Podkreślał, jak ważna dla ucznia jest zmiana  tradycyjnego systemu oceniania, jak wiele zalet ma ocena, polegająca na wyjaśnianiu uczniom celów uczenia się, określaniu kryteriów sukcesu i dawaniu informacji zwrotnej.

Ciekawym doświadczeniem dla uczestników konferencji była druga część spotkania, poprowadzona przez dwie trenerki: Danutę Sternę oraz Edytę Wąsik. Uczestnicy konferencji mogli doświadczyć tego, jak w praktyce wyglądają zajęcia prowadzone zgodnie z zasadami OK i porównać je do tych, które znali z czasów, gdy sami byli uczniami.

Po przerwie odbył się panel dyskusyjny pod hasłemOK w klasie szkolnej”. Do dyskusji o różnych aspektach wdrażania OK, oceniania uczniów, istoty motywacji, zaproszeni zostali przedstawiciele rodziców i nauczycieli z naszych szkół, eksperci z CEO i dyrektorzy. Dyskusja nie byłaby jednak w pełni wartościowa bez głosu uczniów. Dlatego też przed konferencją zostały nagrane ich wypowiedzi, a także sfilmowane lekcje, podczas których stosowane były zasady OK.

Uczestnicy debaty wypowiadali się na temat korzyści wprowadzania w szkole oceniania kształtującego, mówili o trudnościach, z jakimi się spotykają, a także dzielili się wrażeniami, jak zmieniła się ich praca dzięki wprowadzaniu tego sposobu oceniania.

Ciekawym doświadczeniem była wymiana doświadczeń między rodzicami i nauczycielami. Jak podkreśliła Danuta Sterna, istotą powodzenia wszystkich zmian powinna być spójność działań oraz świadomość konieczności pełnej współpracy i zmierzania w tym samym kierunku. Mamy nadzieję, że spotkania takie, jak konferencja 16 stycznia, pozwolą nam ten zamierzony cel osiągnąć.

Wszystkim uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do zapoznania się z wypowiedziami  o warsztatach na stronach:

http://sus.ceo.org.pl/sus/o-dzialaniu/aktualnosci/zmieniajmy-szkole-razem-z-rodzicami

https://osswiata.pl/sterna/2016/01/18/czy-dziecko-rodzi-sie-wystopniowane/

Zachęcamy również do obejrzenia filmu:

https://www.facebook.com/zespol.szkol.spolecznych.sto/videos/vb.1441660382735574/1725756274325982/?type=2&theater