„Szachowe Szyfry” – III Igrzyska Szachowe Niepublicznych Szkół Podstawowych

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

Termin: kwiecień 2018 r.
Miejsce: SSP nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Organizator: ZSS STO
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
tel. 500 897 679
email: szkola@sto2.pl

Zasięg ogólnopolski


Przedsięwzięcie ma charakter imprezy sportowo – edukacyjno – integracyjnej, składającej się z dwóch części: drużynowego turnieju szachowego oraz konkursu szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości przy użyciu notacji szachowej, czyli tytułowego „kodu” szachistów, zrozumiałego tylko dla nich. W Igrzyskach mogą wziąć udział zgłoszone reprezentacje ze szkół niepublicznych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem szkół STO.

Formuła drużynowa kładzie nacisk na takie wartości wychowawcze jak współpraca (związana  z etosem patronów naszej szkoły), odpowiedzialność, uspołecznienie i integracja. Aspekt rywalizacji sportowej pomaga z kolei kształtować w  uczniach dzielność i motywację, niepoddawanie się mimo trudności. Przesłaniem głównym Igzysk jest, że zdrowa rywalizacja nie wyklucza współpracy i koleżeństwa.

Do głównych celów imrezy należą:

- popularyzacja królewskiej gry w szkołach niepublicznych

- popularyzacja idei szachów szkolnych

- integracja młodych szachistów ze szkół niepublicznych

- integracja środowiska szkół niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół „proszachowych” i zorientowanych matematycznie

- rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych szachowych drużyn szkół niepublicznych

- promocja sylwetek i  dokonań polskich matematyków, którzy działając zespołowo złamali kod Enigmy.

Podkreślić należy, że turniejów szachowych dedykowanych dla uczniów szkół niepublicznych jest niewiele, a turniejów szachowych drużynowych dla dzieci i młodzieży z przyczyn technicznych również nie organizuje się wiele, mimo niewątpliwych korzyści wychowawczych tej formy rozgrywek.

Na uwagę zasługuje również fakt sędziowania tego turnieju według tzw. punktacji „szkolnej” (system 3-2-1), zalecanej przez Komisję Edukacyjną Europejskiej Unii Szachowej. W systemie tym nawet najsłabszy zawodnik zdobywa punkty dla swojej drużyny, jeśli tylko przystąpi do gry, co sprawia, że on także jest pełnowartościowym i ważnym członkiem zespołu. Jest to aspekt  niezwykle istotny pod względem wychowawczym, motywacyjnym oraz integracyjnym (relacji w grupie).