„Szachowe Szyfry” – III Igrzyska Szachowe Niepublicznych Szkół Podstawowych

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO
ul. Dziatwy 6 (dzielnica Białołęka)
03-109 Warszawa

Termin: kwiecień 2018 r.
Miejsce: SSP nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy

Organizator: ZSS STO
ul. Dziatwy 6, 03-109 Warszawa
tel. 500 897 679
email: szkola@sto2.pl

Zasięg ogólnopolski


Przedsięwzięcie ma charakter imprezy sportowo – edukacyjno – integracyjnej, składającej się z dwóch części: drużynowego turnieju szachowego oraz konkursu szyfrowania i odszyfrowywania wiadomości przy użyciu notacji szachowej, czyli tytułowego „kodu” szachistów, zrozumiałego tylko dla nich. W Igrzyskach mogą wziąć udział zgłoszone reprezentacje ze szkół niepublicznych z całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem szkół STO.

Formuła drużynowa kładzie nacisk na takie wartości wychowawcze jak współpraca (związana  z etosem patronów naszej szkoły), odpowiedzialność, uspołecznienie i integracja. Aspekt rywalizacji sportowej pomaga z kolei kształtować w  uczniach dzielność i motywację, niepoddawanie się mimo trudności. Przesłaniem głównym Igzysk jest, że zdrowa rywalizacja nie wyklucza współpracy i koleżeństwa.

Do głównych celów imrezy należą:

- popularyzacja królewskiej gry w szkołach niepublicznych

- popularyzacja idei szachów szkolnych

- integracja młodych szachistów ze szkół niepublicznych

- integracja środowiska szkół niepublicznych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół „proszachowych” i zorientowanych matematycznie

- rywalizacja sportowa i wyłonienie najlepszych szachowych drużyn szkół niepublicznych

- promocja sylwetek i  dokonań polskich matematyków, którzy działając zespołowo złamali kod Enigmy.

Podkreślić należy, że turniejów szachowych dedykowanych dla uczniów szkół niepublicznych jest niewiele, a turniejów szachowych drużynowych dla dzieci i młodzieży z przyczyn technicznych również nie organizuje się wiele, mimo niewątpliwych korzyści wychowawczych tej formy rozgrywek.

Na uwagę zasługuje również fakt sędziowania tego turnieju według tzw. punktacji „szkolnej” (system 3-2-1), zalecanej przez Komisję Edukacyjną Europejskiej Unii Szachowej. W systemie tym nawet najsłabszy zawodnik zdobywa punkty dla swojej drużyny, jeśli tylko przystąpi do gry, co sprawia, że on także jest pełnowartościowym i ważnym członkiem zespołu. Jest to aspekt  niezwykle istotny pod względem wychowawczym, motywacyjnym oraz integracyjnym (relacji w grupie).


III  OTWARTY TURNIEJ „SZACHOWE SZYFRY” ROZEGRANY!

W dniu 24.03.2018 w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO odbył się III Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Niepublicznych „Szachowe Szyfry”. Celem tej cyklicznej imprezy jest promowanie szachów wśród uczniów szkół niepublicznych, zwiększanie zainteresowania królewską grą, zaproponowanie rzadko używanej formy drużynowej w szachach oraz przedstawienie ciekawej i pełnej edukacyjnych treści formy spędzenia wolnego czasu.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn, w skład każdej drużyny wchodziło czworo uczniów. Turniej odbył się na dystansie 7 rund, był rozgrywany systemem kołowym z tempem gry 12’+3”/ruch. Turniej prowadził sędzia klasy państwowej pan Wojciech Kępa oraz sędzia rundowy  pan Bartłomiej Mużacz.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 z Wesołej, drugie miejsce reprezentacja Szkoły Podstawowej Nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II z Ursynowa, trzecie miejsce Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Bł. M. Marceliny Darowskiej z Ursynowa.  Drużyna gospodarzy uplasowała się na czwartym miejscu.

Uczniowie reprezentujący szkoły, które zajęły 3 pierwsze miejsca otrzymali dyplomy, puchary,  medale oraz nagrody rzeczowe w postaci edukacyjnych gier planszowych. Najlepsi zawodnicy na poszczególnych szachownicach zostali wyróżnieni pamiątkowymi statuetkami. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki. 

Turniej był bardzo emocjonujący, niejednokrotnie na twarzach uczestników pojawiało się ogromne napięcie związane z kolejną decyzją (ruchem), która może zaważyć na losach partii. Mimo  rywalizacji, odczuwalna była prawdziwa sportowa atmosfera wsparcia, nadziei i przeświadczenia, że zawsze jest następna partia. Przede wszystkim dla uczestników było to cenne doświadczenie i zabawa.

Koordynatorem zawodów i przedstawicielem organizatora - Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy STO był pan Bartłomiej Mużacz.